Průvodce daňovými pravidly pro pořízení firemních aut 2024

+420 777 880 807

DAŇOVÉ ZMĚNY 2024

Souhrn opatření konsolidačního balíčku, který radikálně mění pravidla hry pro pořízení firemních osobních a užitkových vozů.

Omezení výše daňově uznatelných výdajů u osobních a užitkových vozidel nad 2 mil. Kč

Na co se omezení vztahuje?

Omezení se týká všech vozidel kategorie M1 pořízených od 1. 1. 2024. Rozhodující je datum předání vozidla a zařazení do majetku.

Jak omezení vypadá v praxi?

Výše daňových odpisů se stanoví jako poměr limitu 2 mil. Kč a vstupní ceny majetku. Za vstupní cenu majetku se u plátce DPH považuje cena bez DPH. Daňově neuznatelnou část odpisů nelze uplatnit daňově ani při vyřazení vozidla z majetku.

Omezení výše nároku na odpočet DPH u osobních a užitkových vozidel nad 2 mil. Kč

Na co se omezení vztahuje?

Omezení výše nároku stanovuje maximální částku nároku DPH ve výši 420 000 Kč (tzn. jako základ daně je považována maximální cena vozu 2 000 000 Kč).

Vztahuje se na vozidla kategorie M1 pořízená od 1. 1. 2024.

Přechodná ustanovení

Zálohy zaplacené do 31.12.2023 zajistí plný odpočet DPH.

Další pravidla

  • Neuplatněný nárok na odpočet DPH se zaúčtuje do nákladů.
  • Při prodeji auta nad 2 000 000 Kč se odvádí DPH z celé částky.

Způsob vykazování pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH Ministerstvo financí ČR ke dni 20.11.2023 nezveřejnilo. Dopad některých opatření – omezení může být ještě před účinností zákona upraven výkladem Ministerstva financí ČR k jednotlivým omezením.

VÝJIMKY VYJMUTÉ Z OMEZENÍ

  • Automobily pro koncesovanou přepravu osob
  • Sanitní vozidla
  • Pohřební vozidla

Zároveň se omezení nevztahuje na auto ve formě zboží.

Soubor v příloze: PDF icon poradenstvi_konsolidacnibalicek2024.pdf

Potřebujete poradit? Ozveme se vám