Správa pokut

+420 777 880 807

Pokutu bez zbytečných průtahů uhradíme a následně vám ji přefakturujeme.

Jaké jsou výhody tohoto řešení?

Naše služby podstatně omezí administrativu ve vaší straně v kauzách, kdy se nepodaří označit konkrétního řidiče. Zajistíme, že výše pokuty (u nejběžnějších přestupků, jakými jsou mírně či středně překročená rychlost nebo nedovolené parkování) nepřekročí 2.500 Kč. Nenecháme tedy situaci dojít do stádia, kdy úřady přesunou pokutu do vyšší hladiny, a to až na 10.000 Kč. To se může stát právě tehdy, když řidič odmítá spolupracovat.

Při tomto postupu nedochází k přidělení žádných bodů za přestupek na konto řidiče. Získáte přehled o tom, kteří vaši řidiči se dopouštějí více přestupků, než je běžné...

Pokuty budou zahrnuty do měsíční fakturace. Vzhledem k rozsáhlé agendě, která je s řešením dopravních přestupků spojena, účtujeme za každý jednotlivý případ 200 Kč s DPH. Samozřejmě obdržíte i kopie všech dokumentů, na jejichž základě byla pokuta udělena.

Potřebujete poradit? Ozveme se vám