Registrace nového vozidla

+420 602 480 807

Přihlášení k registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla musí obsahovat:

 • vyplněnou přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel,
 • technický průkaz vydaný prodejcem vozidla,
 • doklad o prodeji – faktura, kupní smlouva,
 • v případě leasingu – leasingová smlouva,
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • správní poplatek motorová vozidla 800 Kč,
 • přípojná do 750 kg 500 Kč; nad 750 kg 700 Kč,
 • moto do 50ccm 300 Kč; nad 50 ccm 500 Kč. 

Při jednání je nutno předložit:

 • občanský průkaz,
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popř. provozovatel státním občanem České republiky,
 • v případě nepřítomnosti plná moc. 

V případě jednání za firmu:

 • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list,
 • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku,
 • plná moc majitele (jednatele) firmy.

Veškeré doklady se předkládají v originále, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí.

Potřebujete poradit? Ozveme se vám