Registrace nového vozidla

+420 777 880 807

Rádi za vás zařídíme registraci vašeho vozidla. Potřebovat k tomu budeme následující doklady:

  • originál velkého technického průkazu vydaného prodejcem vozidla
  • doklad o prodeji – faktura, kupní smlouva
  • leasingová smlouva – v případě leasingu
  • vyplněnou přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel

Od nového majitele (kupujícího) potřebujeme následující:

  • úředně ověřenou plnou moc
  • občanský průkaz
  • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu – pokud není vlastník (provozovatel) státním občanem České republiky

V případě jednání za firmu:

  • živnostenský list – je-li žadatelem fyzická osoba
  • výpis z obchodního rejstříku – je-li žadatelem právnická osoba
  • plná moc majitele (jednatele) firmy

Při registraci vozidla je nutné uhradit správní poplatek. U motorového vozidla je to 800 Kč, pro přípojná vozidla do 750 kg 500 Kč, nad 750 kg 700 Kč, pro motocykly do 50 ccm 300 Kč a nad 50 ccm 500 Kč. Poplatek je hrazen na místě zápisu a je podmínkou pro registraci vozidla.

Žádost o registraci bývá obvykle vyřízena na počkání.

Soubor v příloze: PDF icon plna_moc_k_rucnimu_vyplneni.pdf

Potřebujete poradit? Ozveme se vám