Registrace vozidla ze zahraničí

+420 777 880 807

Potřebujete pomoci s registrací vozidla dovezeného ze zahraničí? Pro nás to není žádný problém.

Budeme potřebovat:

 • vyplněnou žádost o schválení individuálně dovezeného vozidla
 • originál technický průkaz a osvědčení o registraci cizího státu
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí pro schvalování technické způsobilosti individuálně dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích
 • protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti vozidla
 • protokol + doklad o měření emisí

Od nového majitele potřebujeme následující:

 • úředně ověřenou plnou moc
 • občanský průkaz
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu – pokud není vlastník (provozovatel) státním občanem České republiky

V případě jednání za firmu:

 • živnostenský list – je-li žadatelem fyzická osoba
 • výpis z obchodního rejstříku – je-li žadatelem právnická osoba
 • plná moc majitele (jednatele) firmy

U individuálně dovezeného vozidla se provádí pouze registrace. V případě, že je dovezené vozidlo z mimo členského státu EU, je potřeba ještě schválit technickou způsobilost vozidla a je nutné předložit doklad o proclení automobilu. 

Zákonný poplatek u vozidla bez globální homologace při schválení technické způsobilosti individuálně vyrobeného či dovezeného vozidla činí 2 000 Kč. S homologací je pak 1 500 Kč.

Soubor v příloze: PDF icon plna_moc_k_rucnimu_vyplneni.pdf

Potřebujete poradit? Ozveme se vám