Změna vlastníka – odhlášení na nového majitele

+420 777 880 807

Potřebujete změnit vlastníka motorového vozidla? I s tímto vám rádi pomůžeme! Budeme k tomu potřebovat:

 • vyplněnou žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel s uvedením údajů nového vlastníka (jméno, příjmení, adresa, RČ nebo IČ)
 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • leasingová smlouva a souhlas vlastníka (plná moc leasingové společnosti) – v případě leasingu
 • souhlas vlastníka

Od nového majitele potřebujeme následující:

 • úředně ověřenou plnou moc
 • občanský průkaz
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu – pokud není vlastník (provozovatel) státním občanem České republiky

V případě jednání za firmu:

 • živnostenský list – je-li žadatelem fyzická osoba
 • výpis z obchodního rejstříku – je-li žadatelem právnická osoba
 • plná moc majitele (jednatele) firmy
Soubor v příloze: PDF icon plna_moc_k_rucnimu_vyplneni.pdf

Potřebujete poradit? Ozveme se vám